English
Kaspersky Lab: ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท ไอคอม เทค จำกัด

46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล (ตึกA) ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320 โทร. 0-2203-7599 แฟกซ์. 0-2203-7511
   
เว็บไซต์สำนักงาน: http://www.icom.co.th
   
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์: http://www.thaikaspersky.com
   
ฝ่ายบริการลูกค้า: service@thaikaspersky.com
   
ฝ่ายการตลาด: marketing@thaikaspersky.com
   
ฝ่ายขาย: sales@thaikaspersky.com
   
ฝ่ายลงทะเบียนผลิตภัณฑ์: register@thaikaspersky.com
   
หมายเลขโทรศัพท์บริการลูกค้า: 0-2203-7500
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น., 13.00 - 21.00 น. และ
วันเสาร์ 08.00 - 12.00 น., 13.00 - 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
   
แผนที่